Yazdır
Administrator tarafından yazıldı.   

 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU


Eğitimciler Derneği (EĞİT DER) Merkez Yönetim Kurulu 15 Şubat 2020 tarihli toplantısında aldığı 2020/4 sayılı kararıyla 28 Mart 2020 günü, aşağıdaki gündemle olmak üzere, Derneğimizin olağanüstü genel kurula gitmesine karar vermiştir.

28 Mart 2929 günü çoğunluk sağlanamadığı taktirde, derneğimizin söz konusu olağanüstü genel kurulu 5 Nisan 2020 günü çoğunluk aranmaksızın, aynı gündem, aynı yer ve aynı saatte toplanarak çalışmalarını tamamlayacaktır.

İlgililere duyurulur.

                                             Eğitimciler Derneği (EĞİT DER) Merkez Yönetim Kurulu


GÜNDEM

  1. 1.Aşılış ve yoklama,
  2. 2.Divanın Kurulunun seçimi,
  3. 3.Saygı duruşu,
  4. 4.Genel Başkanın konuşması,
  5. 5.Çalışma raporunun okunması,
  6. 6.Mali raporun okunması,
  7. 7.Denetleme Kurulu raporunun okunması,
  8. 8.Raporlar üzerinde görüşmelerin ve konuşmaların yapılması,
  9. 9.Raporların aklanması için ayrı ayrı oylamaya sunulması,

10. Tahmini bütçe tasarısının okunması ve oylanması,

11. Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek, Merkez Denetleme Kurulu asil ve yedek ve Onur Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması,

12. Öneri ve dileklerin sunulması.


Yer: Sümer 2 Sokak No: 19 Kat :4 KIZILAY/ ANKARA.

Tarih: 28 Mart 2020