EGIT-DER TARİHÇE PDF Print E-mail
Written by Administrator   

DERNEĞİMİZ

"abece" dergisi yayın hayatına başladı. Nisan 1986

 

 

EĞİT-DER'in Kuruluşu 16.02.1988
16.02.1988 EĞİT-DER'in Kurucular Kurulunun ilk Toplantısında Genel Başkanlığa Ali Bozkurt, Genel Sekreterliğe Mustafa Meriç, Genel Saymanlığa Binali Seferoğlu, seçilmiş, Feyzullah Ertuğrul, Cemil Çakır, Kenan Keleş ve Zeki Löker yönetim kurulu üyesi olarak görev almışlardır.

Yönetim Kurulu Toplantısı 18.02.1988
Ankara Valiliği Emniyet Genel Müdürlüğünün
18.02.1988 tarih ve 06.32.157/1430 sayılı yazısıyla EĞİT-DER tüzel kişilik kazanmıştır.

Yönetim Kurulu Toplantısı27.02.1988
Kurucular Kurulu üyeleri EĞİT-DER'in kurucu üyesi olarak kabul edilmişler, üye yazımına başlanmıştır. EĞİT-DER'in kurucular dışında ilk yirmi bir üyesi şunlardır. Mücevher Bozkurt, Celal Gül, Hüseyin Ulutaş, Halil Kargın, Osman Yılmaz, Naciye Babalık, Kemal Ertürk, Kamber Yıldırım, Azime Korkmazgil, Ali Akdayı, İsmail Hakkı Bayram, Avni Aytan, Mehmet Koç, Şevket Gedikoğlu, Garip Tuncer, Kazım Genç, Fethiye Çetin, Hasan Ürel, Rüştü Apaydın, Hulusi Gökçe, M. Sabri Daş.

EĞİT-DER I.Olağan Genel Kurulu
Genel Kurul, Ankara'da Demirtepe'de Gölbaşı Sineması'nda çok büyük bir katılımla yapılmış, yönetime
Feyzullah Ertuğrul (Genel Başkan), Elvan Türkmen (Genel Başkan Yardımcısı), Kenan Kaplan, Hakkı Yalçın İsmail Hakkı Bayram, Naciye Babalık ve Nilüfer Demirel (üye) seçilmişlerdir.

Sendikal Haklar Kurultayı 22-23-24 Eylül 1989

Genel Başkan Feyzullah Ertuğrul'un Yönetim Kurulu Kararıyla görevden alınması ve yerine Elvan Türkmen'in getirilmesi 30.05.1990 G

Rahatsızlığı nedeniyle Genel Başkan Elvan Türkmen'in istifası 16.08.1990

EĞİT-DER 2.Genel Kurulu 31.08.1990
Genel Başkan Mustafa Gazalcı, Genel Başkan Yard. Abdullah Kaygısız, Genel Sekreter Erol Karaca, Genel Sekreter Yard. Satılmış Çağlar, Genel Sayman Halil Kargın, H. Sezen Öz, Tahsin Çopur, İbrahim Üçyıldızgil, Doğan Gülmez üye

EĞİT-DER 3. Olağan Genel Kurulu 13.09.1992

EĞİT-DER tüzüğünün 1, 3, 7, 15, 16, 26, 43. maddelerinde değişiklik yapıldı. Yönetime Mustafa Gazalcı (Genel Başkan), Abdullah Kaygısız, Satılmış Çağlar, Halil Kargın, Yıldız Sümer, Osman Bolulu, Fikret Telci, Veli Doğanay, Abdurrahman Akın seçildiler.

EĞİT-DER'in 4. Olağan Kongresi 24.09.1994
Toplantı 25.09.1994 tarihinde yapılmış, tüzüğün üyelikle ilgili maddeleri değiştirilmiş ve yönetime Mustafa Gazalcı (Genel Başkan), Abdullah Kaygısız, Satılmış Çağlar, Nurten Özdemir, Mehlika Hepdizdar, Nazım Bayata, Tahsin Çopur, Veli Doğanay, Halil Kargın seçilmişlerdir.

EĞİT-DER 5. Olağan Genel Kurulu 22 Eylül 1996
Yapılan seçimler sonunda yönetim kuruluna Mustafa Gazalcı (Genel Başkan), Satılmış Çağlar, Doğan Gülmez, Mehlika Hepdizdar, Nurten Özdemir, Turgut Kavraal, Rıza Koçyiğit, Halil Kargın, Ülker Alpdemir seçilmişlerdir.

EĞİT-DER 6. Olağan Genel Kurulu
Mustafa Gazalcı (Genel Başkan), Halil Kargın, ...

EĞİT-DER 7. Olağan Genel Kurulu 18.09.2000
Mustafa Gazalcı (Genel Başkan), Ülker Özer (Genel Başkan Yardımcısı), Doğan Gülmez (Genel Sekreter), Kasım Koç (Genel Sekreter Yardımcısı), Halil Kargın (Genel Sayman), Turgut Kavraal (Müze Sorumlusu), Seval Durmuş (abece), Hülya Zağyapan (Kitap-yayın, Demokratik Kitle Örgütleri, Dış ilişkiler), Nesteren Güzelgün (Örgütlenme ve Şubelerden sorumlu)

EĞİT-DER 8. Olağan Genel Kurulu 29.09.2002
Kasım Koç (Genel Başkan),
Aysel Köksal (Genel Başkan Yardımcısı), Halit Taşpınar (Genel Sekreter), Nesrin Ulusoy (Genel Sekreter Yardımcısı), Halil Kargın (Genel Sayman), Ali Rıza Türkdönmez (Örgütlenme ve Şubelerden sorumlu), Turgut Kavraal (Müze Sorumlusu), Zöhre Aslan (Basın Yayın), Gül Coşkun (abece)

EĞİT-DER 9. Olağan Genel Kurulu 26.09.2004
Ali Rıza Türkdönmez (Genel Başkan), Aysel Köksal (Genel Başkan Yardımcısı), Nermin Özdemir (Genel Sekreter), Hasan Fahri Vural (Genel Sekreter Yardımcısı), Halil Kargın, Gül Coşkun (ABECE Dergisi Sorumlusu), Necati Akpınar (Örgütlenme), Ayşe Berna Doğanoğlu (Dış İlişkiler), Kasım Koç

Kasım Koç'un istifası nedeniyle Nihat Eren (Mali Sayman) yönetime geldi.

 

abece 356.SAYI

356 ABECE

    ABECE 356. SAYI

       İÇİNDEKİLER

Sema KOÇAK-Copyright © www.egitder.org.tr