PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   

 

EĞİTİM SEN ÜYELERİNE, YETKİLİ KURULLARINA VE KAMUOYUNA

Aşağıda imzası bulunan bizler Eğitim Sen’de, Eğitim Sen’in öncülü sendikalarda ve Eğitim Sen’i temsilen KESK’te farklı dönemlerde MYK / GYK görevlerinde bulunmuş bireyleriz. Çoğunluğumuz aktif çalışan ve üye olmamakla birlikte yıllarca emek verdiğimiz; bedeller ödediğimiz sendikamız Eğitim Sen’in tüm süreçlerini izlemeye; eğitim emekçileri mücadelesine elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. 

Eğitim Sen’in 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği 11. Olağan Genel Kurulunda ortaya çıkan sonuçların Eğitim Sen’i geliştirmeye, güçlendirmeye hizmet etmeyeceği; aksine mücadeleyi zaafa ve güç kaybına uğratacağı açıktır.

Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu’ndan (TÖDMF), Türkiye Öğretmenler Sendikası‘na (TÖS), Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği ‘nden (TÖB-DER) EĞİT DER’e, EĞİT DER’den EĞİTİM İŞ ve EĞİT SEN’e kadar uzanan mücadele deneyimlerinin ve mirasının günümüzdeki temsilcisi olan EĞİTİM SEN’in güç kaybetmesi üyelerinin, tüm emek ve demokrasi güçlerinin rıza göstereceği bir sonuç olamaz.
Eğitim Sen, sahibi olduğu mücadele mirası; demokratik eğitim ve genel demokrasi mücadelesi bağlamında her üyenin, her sendikal anlayışın üzerine titremesi gereken bir örgüttür. Eğitim Sen’in mevcut üyeleri dışında; emekli olmuş eski üyelerinin, öğrenci ve velilerin, emek ve demokrasi mücadelesi veren milyonların da örgütü olduğu unutulmamalıdır. 

Saray rejiminin toplumu ayrıştırıp kutuplaştırdığı; ayrımcılığın, ötekileştirmenin, insan hakları ihlallerinin yaygınlaştığı; yoksulluğun derinleştiği; ülke kaynaklarının yasa / hukuk dinlemeden yağmalatıldığı; kamusal alanın talan edildiği; khk uygulamaları ile binlerce emekçinin işsiz ve aşsız bırakıldığı; laikliği ortadan kaldırılarak ırkçı,  gerici bir toplum yaratma yolunda her gün yeni bir hamlenin yapıldığı; kadın cinayetlerinin arttığı, kadına yönelen şiddetin faillerinin korunduğu; düşüncenin suç sayılıp cezalandırıldığı; pandemi koşullarında dahi gerçeklerin saklandığı, yaşam hakkının değersizleştirildiği günümüz Türkiye’sinde bir emek örgütü olan Eğitim Sen üyelerinin akıl, fikir ve eylem birliği her zamankinden daha kıymetli ve gereklidir. Dönem dayanışmayı ve mücadeleyi geliştirme / güçlendirme dönemidir. Eğitim Sen üyeleri ve dostları her zamankinden daha azimli olarak Eğitim Sen’e sahip çıkmalı ve güç vermelidir. 

Bizler; bu anlayış ve düşüncelerle 11. Olağan Genel Kurulda sonuçların MYK'sından üyesine, örgütsel bütünlük içinde değerlendirilmesini; tüzüğün yetkiler çerçevesinde Eğitim Sen'i geliştirip güçlendirecek; dayanışmayı ve mücadeleyi yükseltecek yeni kararlara dönüşmesini umuyor ve bekliyoruz
Saygılarımızla…

MUSTAFA DEMİR EĞİT DER GENEL BAŞKANI

İSMET AKTAŞ EĞİT SEN ESKİ GENEL BAŞKANI 

KEMAL BAL EĞİTİM SEN ESKİ GENEL BAŞKANI

NURETTİN ALDEMİR EĞİTİM ŞEN ESKİ GENEL SEKRETERİ

BAŞYÜREK ALTIN ​​EĞİTİM SEN ESKİ MYK ÜYESİ

NURŞEN YILDIRIM EĞİTİM SEN ESKİ MYK ÜYESİ

SERPİL AÇIL EĞİTİM SEN ESKİ MYK ÜYESİ

CENGİZ AŞKINCI KESK ESKİ MYK ÜYESİ

CENGİZ UZUNER KESK ESKİ MYK ÜYESİ

 

 

abece 356.SAYI

356 ABECE

    ABECE 356. SAYI

       İÇİNDEKİLER

Sema KOÇAK-Copyright © www.egitder.org.tr