PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   

 

DEMOKRATİK ÖĞRETMEN MÜCADELESİNDE EĞİT DER İLE 30 YIL


   Encümen-i Muallimden bugüne uzanan demokratik öğretmen hareketinin önemli halkası EĞİT DER 30 yılını geride bıraktı.


   12 Eylül darbesinin tüm acımasızlığıyla yöneldiği örgütlerden biri de TÖB DER olmuştu. Örgütleri kapatılan öğretmenlere yeniden örgütlenme hakkı 82 anayasası ile engellenmişti. Ancak hesaplayamadıkları öğretmenlerin özgürlüklerine düşkünlüğü, örgütlü topluma uzanan dayanışma kültürü ve bağımsız demokratik ülke inancı darbenin üzerinden çok geçmeden yeni yollar arayışını başlatıyordu.

  

1986 yılında kurulan şirket ile abece dergisi çıkarılıyor, 1988’de de emekli yada meslekten çıkarılmış öğretmenler tarafından EĞİT DER kuruluyordu. Ali Bozkurt’un Genel Başkanlığı, Mustafa Meriç, Binali Seferoğlu, Feyzullah Ertuğrul, Cemil Çakır ve Kenan Keleş’in Yönetim Kurulu üyeliğini üstlendiği ve ilk 21 üye ile “Eğit Der’den Sendikaya” şiarıyla öğretmen hareketi mücadelesi TÖS ve TÖB DER’in ardından kaldığı yerden devam edecekti.


   EĞİT DER üstlendiği tarihsel misyonu ve TÖS ile başlayan sendikal emaneti 1990 yılında EĞİTİM İŞ ve EĞİT SEN sendikal örgütlerin kurulmasıyla çalışan öğretmen ve eğitim emekçilerine teslim ediyordu. Ancak aynı kökten gelen ve demokratik, eşit, özgür, laik eğitim ve bağımsız bir Türkiye talebiyle aynı doğrultuda yürüyen bir hareketin ayrı çatılar altında örgütlenmesinin yanlışlığına müdahil olmuş ve 1995 yılında iki sendikamızın EĞİTİM SEN’de birleşmesi sağlanmıştır.


Öğretmen hareketinin aydınlanmacı ve dayanışmacı gücü kamu görevlilerinin de kısa sürede örgütlenmesine katkı koymuş, 1995 yılının Aralık ayında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK kurularak toplumsal mücadele büyük bir sıçrama yapmıştır.


   Bugün eğitimin içeriği, öğretmen yetiştirme, eğitim çalışanları ve öğretmenlerin ekonomik, özlük, demokratik hakları başta olmak üzere ağır sorunların yaşandığı bir süreci yaşamaktayız. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe kalkışması nedeniyle Olağanüstü Hal ilan edilerek demokratik haklar tırpanlanmıştır. Kamu çalışanlarının kararnamelerle ihraç edilmesi, anayasal değişiklikler ile yeni rejim inşası otoriter, hukukun, düşünce ve ifade özgürlüğünün, örgütlenme kısıtlılığının olağanlaştığı, TBMM iradesinin zayıflatıldığı, parlamenter sistemin tek karar merciine dönüştüğü bir yapının kurulmuş olması EĞİT DER’e ve diğer demokratik muhalefete önemli görevler yüklemektedir.


   EĞİT DER’in bugünkü durumunun yanında 33 yıldır kesintisiz yayın hayatını sürdüren abece dergisinin sorunlarını tartıştık. Geçtiğimiz günlerde oluşturulan Yayın Kurulu ve Örgütlenme Komisyonunun çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı, görüşler toplandı.


   Böylesi ağır bir süreçte EĞİT DER geride bıraktığı 30 yılın anıları ve özlemleriyle geleceğe ışık olmak düşüncesi içinde kurucularını, önceki yönetimlerde görev almış arkadaşlarımızı ve üyelerimizi buluşturarak deneyim, gözlem ve önerilerle bir sayfa açtı. Toplantı davetimize katılan ve mücadelemizin altın sayfalarını taşıyan TÖS, TÖB DER, EĞİTİM İŞ ve EĞİT SEN’li yürekleri dün gibi atan sevgili yoldaşlarımıza, KESK ve EĞİTİM SEN temsilcilerine, YKKEV (Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Vakfı) ile VELİ DER adına katılan konuklarımıza, geçen zamanda görev almış Genel Başkanlarımıza, Ankara dışından gelen ve kimi zorluklara rağmen aramızda bulunan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Ankara ve Türkiye dışında olan, sağlık sorunları nedeniyle gelemediğini belirten üye ve dostlarımızın duygularını paylaşıyor ve yüreklerimizin birlikte attığını biliyoruz.


   Toplantı sonrası birlikte olmanın tadını çıkarmak ve daha özgür sohbetlerle gecemizi bir yemek programıyla şenlendirdik.


   Bağımsız, Demokratik, Laik, Özgür ve Eşit bir Türkiye inancıyla mücadelemizi nice 30 yıllara taşıma dileğiyle Türkiye öğretmen ve emekçilerini selamladık.


FOTOĞRAFLAR İÇİN BAĞLANTIYI TIKLAYINIZ

 

abece 356.SAYI

356 ABECE

    ABECE 356. SAYI

       İÇİNDEKİLER

Sema KOÇAK-Copyright © www.egitder.org.tr