PDF Yazdır e-Posta

     Genel Kurul Gündemi;

  1- Yoklama ve Açılış

  2- Divan Kurulunun Oluşturulması

  3- Saygı Duruşu

  4- Genel Başkanın Konuşması

  5- Çalışma Raporunun Okunması

  6- Mali Raporun Okunması

  7- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

  8- Raporlar üzerine Görüşme Yapılması

  9-  Çalışma ve Mali Raporun İbrası

10-  Tüzük Değişiklik Önerilerinin Görüşülmesi

11-  Dernek Üye Aidatlarının Yeniden Tespit Edilmesi

12-  Dernek Genel Merkez Organlarının Seçimi

13-  Dilek ve Temenniler

14-  Kapanış

 Genel Kurul Salon Adresi: Sümer 2 sok. No: 19/4 Kızılay

 

abece 356.SAYI

356 ABECE

    ABECE 356. SAYI

       İÇİNDEKİLER

Sema KOÇAK-Copyright © www.egitder.org.tr