YENİ MYK TOPLANTI KARARLARI

 

1- 19 Haziran 2021 günü yapılan 16. Olağan Genel Kurulumuzda seçilen Genel Merkez Yönetim Kurulumuza seçilen üyelerimizin görev dağılımı aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır:


Genel Başkan: Tahsin Doğan

Genel Sekreter: Nusret Sulkalar
Genel Sayman: Hüseyin Aydın

Üye: Gülen Temur (Basın-Yayın Sorumlusu)

Üye: Mustafa İlkyaz (Örgütlenme Sorumlusu)

Üye: Hasan Ürel (Sosyal İşler Sorumlusu)

Üye: Filiz Savaşkan (Bilişim Sorumlusu)

 

Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Doğan’a elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi verilmesi DERBİS şifresi alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


2- Olağan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısının ayda bir yapılmasına karar verilmiştir.

 
GENEL KURUL DUYURU

 

 

                                

 

EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (EĞİT DER)

16.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 

Eğitimciler Derneği (EĞİT DER) Merkez Yönetim Kurulu 27 Mayıs  2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararıyla, Derneğimizin 16. Olağan Genel Kurulu 12 Haziran 2021 Cumartesi günü, aşağıdaki gündemle gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

12 Haziran 2021 günü çoğunluk sağlanamaması durumunda, Genel Kurul 19 Haziran 2021 Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın, aynı gündem, aynı yer ve aynı saatte toplanarak çalışmalarını tamamlayacaktır.

İlgililere duyurulur

Eğitimciler Derneği (EĞİT DER)

Merkez Yönetim Kurulu


 1.  

  GÜNDEM

  1. 1.  Yoklama ve aşılış,
  2. 2.  Divanın Kurulunun seçimi,
  3. 3.  Saygı duruşu,
  4. 4.  Genel Başkanın konuşması,
  5. 5.  Çalışma raporunun okunması,
  6. 6.  Mali raporun okunması,
  7. 7.  Denetleme Kurulu raporunun okunması,
  8. 8.  Raporlar üzerinde görüşmelerin ve konuşmaların yapılması,
  9. 9.  Çalışma ve mali raporların aklanması için ayrı ayrı oylamaya sunulması,
  10. 10. Tahmini bütçe tasarısının okunması ve oylanması,
  11. 11. Varsa tüzük değişikliği önergelerinin görüşülmesi,
  12. 12. Dernek üye aidat miktarının görüşülmesi,
  13. 13. Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek, Merkez Denetleme Kurulu asil ve yedek ve Onur Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması,
  14. 14. Öneri ve dileklerin sunulması,
  15. 15. Kapanış.

   

  Yer: Bayındır 1 Sokak No:11/2-3 (Emekli Öğretmenler Derneği Lokali) KIZILAY-ANKARA

   

  Tarih: 12 Haziran 2021 (çoğunluk sağlanamasa 19 Haziran 2021)

   

  Saat: 14.00

 

abece 356.SAYI

356 ABECE

    ABECE 356. SAYI

       İÇİNDEKİLER

LİNKLER

KESK
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
DİSK
DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
EĞİTİM SEN
EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI
Sema KOÇAK-Copyright © www.egitder.org.tr