ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMAMIZ

 

 

DERNEĞİMİZİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNUNA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Sayın basın emekçileri

Türkiye’de yurt sorunu siyasi iktidarın ideolojileri ve siyasi tercihleri doğrultusunda büyümüş ve büyümeye devam etmektedir.

20 yıldır iktidar yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim alanını da emperyalizmin eğitimi ticarileştirme politikaları doğrultusunda hızla paralı hale getirmekte, emeğiyle geçinen aile çocuklarının eğitiminin önündeki engelleri büyütmektedir.

Yurt sorunu da bunlardan biridir. Nüfus artış hızı ve öğrenci istatistikleri ortadayken, 20 yıldır öğrenci artışına uygun bir yurt yapım politikası izlenmemiştir. 2002’de 93 olan üniversite sayısı 2021’de 205’e çıktı. 1 milyon 882 bin olan öğrenci sayısı ise 8 milyon 241 bine çıkmıştır.

Temel neden öğrencilerin, çoğu cemaatlerin elinde olan özel öğrenci yurtlarına yönlendirilmesidir. Yoksul halk çocukları ya bu yurtlara gidecek ya da evlerine dönecek. Onlar için bir seçenek daha var cemaatlere teslim olacak. Oysa sosyal devlet öğrencilerin temel hakkı olan barınma ve eğitim hakkını sağlamakla yükümlüdür.

Yoksul halk çocuklarını bu dayatmalarla karşı karşıya bırakan siyasi iktidar ise yurt yapmak-kiralamak, yerine %40’a yakınını sokakta bıraktığı yükseköğrenim öğrencilerini suçlamak ve gece yarıları polis marifetiyle baskı yapmak yolunu seçmiştir

Bu bir siyasi tercihtir ve siyasi iktidar yoksul halk çocuklarının eğitimden yararlanamaması için onların önüne sürekli engeller koymaktadır.

Bugün devlet sosyal devlet olma, adalet ve fırsat eşitliği sağlama ilkelerini terk etmiştir. Oysa sosyal devlet, orta ve yükseköğretim başta olmak üzere isteyen tüm öğrencilere yurt olanağı sunmak zorundadır ve sorumluluğudur. Öğrencilerimizin insanca yaşayabilecekleri beslenme ve barınma hakkı, anayasal bir hak ve sorumluluktur.

Acil olarak aşağıdaki önlemler alınmalıdır.

1- Tüm dernek ve vakıfların üzerine kayıtlı yurtlar kamulaştırılmalı.

2- Kamu misafirhaneleri öğrencilere ayrılmalı.

3- Öğrencilere yurt sağlama doğrultusunda yerel yönetimler özendirilmelidir.

4- TOKİ elindeki satılmayan konutları öğrencilere açmalı, ileriye yönelik yurt üretecek projeleri devreye almalıdır.

5-Mevcut yurtların özellikle standartlara uymayan kiralık yurtların düzenlenmesi yapılmalıdır.

6- Devlet, yoksul halk çocuklarını cemaatlerden kurtararak onların eğitim ve barınma sorumluluğunu doğrudan üstlenmelidir.

Tahsin DOĞAN

Eğit-Der Genel Başkanı

 

 
YENİ MYK TOPLANTI KARARLARI

 

1- 19 Haziran 2021 günü yapılan 16. Olağan Genel Kurulumuzda seçilen Genel Merkez Yönetim Kurulumuza seçilen üyelerimizin görev dağılımı aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır:


Genel Başkan: Tahsin Doğan

Genel Sekreter: Nusret Sulkalar
Genel Sayman: Hüseyin Aydın

Üye: Gülen Temur (Basın-Yayın Sorumlusu)

Üye: Mustafa İlkyaz (Örgütlenme Sorumlusu)

Üye: Hasan Ürel (Sosyal İşler Sorumlusu)

Üye: Filiz Savaşkan (Bilişim Sorumlusu)

 

Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Doğan’a elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi verilmesi DERBİS şifresi alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


2- Olağan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısının ayda bir yapılmasına karar verilmiştir.

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

abece 356.SAYI

356 ABECE

    ABECE 356. SAYI

       İÇİNDEKİLER

LİNKLER

KESK
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
DİSK
DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
EĞİTİM SEN
EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI
Sema KOÇAK-Copyright © www.egitder.org.tr